რედაქტორის მოადგილე


1.

ზვიად ხელაძე

MD,PHD.პროფესორი,აკადემიკოსი დაიბადა 1985 წელს,საქართველოში,2008წ დაიცვა ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში.ხოლო2009წ გახდა კრიტიკული მედიცინის სერთიფიცირებული ექიმი,2006წ.დაამთავრა InternationalHausSertificate პროგრამა.,ხოლო 2012წ მონაწილეობდა "Sabit Hospital Administration Program”(USA) პროგრამაში.2010წ-დღემდე-კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის სრული პროფესორი და კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილეა.არის-570-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.მათ შორის 5 სახელმძღვანელოა,3 მონოგრაფია და 4 პატენტი.მისი ხელმძღვანელობით დაცულია სამი დისერტაცია ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად მედიცინაში,2016წ–დღემდე არის თბილისის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის „New Steps in Critical Care & Catastrophe Medicine”გენერალური მდივანი,2017წ– იყო მსოფლიოს აკადემიათაშორისო თანამშრომლობა ჯანმრთელობისათვის პირველი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრის გენერალური მდივანი.2010 წლიდან დღემდე არის კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.