22

ჟურნალი ,,კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინა'...

ჟურნალი ,,კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინა'' დაარსებულია 2005 წელს (ISSN 1512-2689). მისი დამფუძვნებელია კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი (საქართველო). ის ასევე წარმოადგენს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტს და კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაციას. ჟურნალ...

დამატების დრო: 2017-10-26380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.